Klargjør for pilotering på evo Oscarsgate

Frode og Hussein utfører grundige tester for å sikre at WOIT Track-sensoren overfører nøyaktig data til brukeren, og at brukeropplevelsen er feilfri før pilotfasen innledes.